Medlemsavgift 2020

Det är hög tid att betala in medlemsavgiften om du vill kvarstå i föreningen. 450 kr till Plusgiro 25 42 94-2. Ange namn, adress, e-post och telefonnummer.

Mvh
Styrelsen

Bookmark the permalink.

Comments are closed.