Remissvar 2016

Strax innan jul skickade justitiedepartementet ut kommissionens förslag på remiss till skyttesverige och myndigheter. Remisstiden var rekordkort, bara fram till den 5 januari.

Vapenremissen

SVEVAPs svar finns här:

SVEVAP remissvar JU2015_09714_PO

Vid den hearing som hölls 15 januari i Europahuset fick ansvarig tjänsteman på justitiedepartementen Nils Hänninger frågan om han läst remisserna. Han skruvade då på sig och sa att han ”skummat” igenom dem. Man undrar varför det var så bråttom.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.