Bumerangen

Bumerangen utkommer 4 gånger per år. Artiklar skickas till: SVEVAP (Svenska Vapensamlarföreningen) Box 6100 129 07 Hägersten Som medlem annonserar du kostnadsfritt i Bumerangen. Annonsmaterial kan postas till adressen ovan eller e-postas till kansli@svevap.se. Kom håg att uppge ditt medlemsnummer. OBS! Meddela oss om du byter e-postadress. Läs mer