Lagförslag

SoU 1998:44 En samlad vapenlagstiftning Utredning del 1 Utredning del 2 Proposition DS 2004:32 Förstärkt kontroll av vapen Utredning Remisssvar SPSF mfl Lagrådsremiss Proposition Faktablad SoU 2013:7 Skärpningar i vapenlagstiftningen Kommittedirektiv Utredning Yttrande SVEVAP Yttrande SPSF Yttrande Svenskt Forum Lagrådsremiss Proposition Läs mer

Oberoende rapporter

Legala vapen – Samhällsproblem eller rättighet? Michael Eriksson, Timbro, mars 2014 Safe Storage and Thefts of Firearms in Sweden: An Empirical Study Erik Lakomaa, Handelshögskolan Stockholm, 2012 Skjutvapen använda vid brott i Sverige 2000-2010 Björn Hagelin, 2012 En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder, … Läs mer

SVEVAP i SvD

Debatten om ändringarna i vapendirektivet har som bekant helt fokuserat på konsekvenserna för jägare och skyttar. För att belysa situationen för samlare och museer har vi därför skrivit en debattartikel som Svenska Dagbladet glädjande nog har publicerat på sin websida. Länken finns nedan. Vapensamlingar ett kulturarv EU vill förstöra Läs mer

SVEVAP/FESAC svarar

FESAC kom den 30 november med sina officiella synpukter på förslaget. SVEVAP har, tillsammas med en kortfattad och rättfram sammanfattning på svenska av våra gemensamma synpunkter, skickat det till våra Europaparlamentariker. Samtliga FESAC-anslutna organisationer har gjort likaledes varför en majoritet av parlamentsmedlemmarna informerats. Vårt meddelande löd: Till alla svenska Europaparlamentariker … Läs mer

ICOMAM svarar

ICOMAM (The International Committee of Museums and Collections of Arms and Military History) är en sammarbetsorganisation för världens vapenmuseer. Ordförande är Eva-Sofi Ernstell, mer bekant som chef för Armémuseum. Deras officella svar på direktivet kom just. Precis som vi är man bestämt emot den föreslagna meningslösa förstörelsen av vårt historiska … Läs mer