Remissvar 2016

Strax innan jul skickade justitiedepartementet ut kommissionens förslag på remiss till skyttesverige och myndigheter. Remisstiden var rekordkort, bara fram till den 5 januari. Vapenremissen SVEVAPs svar finns här: SVEVAP remissvar JU2015_09714_PO Vid den hearing som hölls 15 januari i Europahuset fick ansvarig tjänsteman på justitiedepartementen Nils Hänninger frågan om han … Läs mer

Välkommen till Svenska Vapensamlarföreningen – SVEVAP

kollage

SVEVAP är en sammanslutning av samlare av vapen och tillbehör av alla slag såsom skjut- och blankvapen, militaria, medaljer, jakttillbehör och övrig militär utrustning, antikt såväl som nytt.

SVEVAP bildades 1967 i Stockholm av en grupp entusiaster som ville bredda sitt samlande och få kontakt med andra samlare i Sverige och internationellt.

Nyhetstråd direktivet

På denna sida kommer vi att löpande följa upp vad som händer i frågan med ändringar i vapendirektivet! ( Åsikterna som presenteras i debattartiklar är skribenternas egna. SVEVAP tar ej ansvar för innehållet ) 2016-03-02 Kommissionen skjuter sparvar med kanon 2016-03-01 FESACs anförande vid parlamentets paneldebatt om vapen 2016-02-23 EU … Läs mer

Lagförslag

SoU 1998:44 En samlad vapenlagstiftning Utredning del 1 Utredning del 2 Proposition DS 2004:32 Förstärkt kontroll av vapen Utredning Remisssvar SPSF mfl Lagrådsremiss Proposition Faktablad SoU 2013:7 Skärpningar i vapenlagstiftningen Kommittedirektiv Utredning Yttrande SVEVAP Yttrande SPSF Yttrande Svenskt Forum Lagrådsremiss Proposition

Oberoende rapporter

Legala vapen – Samhällsproblem eller rättighet? Michael Eriksson, Timbro, mars 2014 Safe Storage and Thefts of Firearms in Sweden: An Empirical Study Erik Lakomaa, Handelshögskolan Stockholm, 2012 Skjutvapen använda vid brott i Sverige 2000-2010 Björn Hagelin, 2012 En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder, … Läs mer