Nyhetstråd direktivet

På denna sida kommer vi att löpande följa upp vad som händer i frågan med ändringar i vapendirektivet! ( Åsikterna som presenteras i debattartiklar är skribenternas egna. SVEVAP tar ej ansvar för innehållet ) 2016-03-02 Kommissionen skjuter sparvar med kanon 2016-03-01 FESACs anförande vid parlamentets paneldebatt om vapen 2016-02-23 EU … Läs mer

Lagförslag

SoU 1998:44 En samlad vapenlagstiftning Utredning del 1 Utredning del 2 Proposition DS 2004:32 Förstärkt kontroll av vapen Utredning Remisssvar SPSF mfl Lagrådsremiss Proposition Faktablad SoU 2013:7 Skärpningar i vapenlagstiftningen Kommittedirektiv Utredning Yttrande SVEVAP Yttrande SPSF Yttrande Svenskt Forum Lagrådsremiss Proposition

Oberoende rapporter

Legala vapen – Samhällsproblem eller rättighet? Michael Eriksson, Timbro, mars 2014 Safe Storage and Thefts of Firearms in Sweden: An Empirical Study Erik Lakomaa, Handelshögskolan Stockholm, 2012 Skjutvapen använda vid brott i Sverige 2000-2010 Björn Hagelin, 2012 En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder, … Läs mer

SVEVAP i SvD

Debatten om ändringarna i vapendirektivet har som bekant helt fokuserat på konsekvenserna för jägare och skyttar. För att belysa situationen för samlare och museer har vi därför skrivit en debattartikel som Svenska Dagbladet glädjande nog har publicerat på sin websida. Länken finns nedan. Vapensamlingar ett kulturarv EU vill förstöra

SVEVAP/FESAC svarar

FESAC kom den 30 november med sina officiella synpukter på förslaget. SVEVAP har, tillsammas med en kortfattad och rättfram sammanfattning på svenska av våra gemensamma synpunkter, skickat det till våra Europaparlamentariker. Samtliga FESAC-anslutna organisationer har gjort likaledes varför en majoritet av parlamentsmedlemmarna informerats. Vårt meddelande löd: Till alla svenska Europaparlamentariker … Läs mer