FESAC:s anförande vid parlamentets paneldebatt

FESAC:s ordförande Stephen Petroni höll följande tal under mötet och överlämnade vårt förslag om hur direktivet skall ändras.

”Ladies and Gentlemen,

I speak on behalf of FESAC which is a Foundation that represents the interests of firearm collectors in Europe.We are thankful to the Rapporteur, Shadows and MEPs who are giving due consideration to the importance of collectors.

The working document asks whether there should be any differentiation between ”authorised bodies” such as museums and ”collectors”.  Our answer is “No” – Museums and Collectors are two sides of the same coin. Both have the same objectives: acquiring, preserving and studying artefacts for the ultimate benefit of society.

Whilst museums displays serve to educate visitors that have a generic interest in the topic, it is private collectors who are mainly responsible for the wider dissemination of scientific study through online and printed publications that are a source of information even for museums.  Indeed, private collections are comparable to museum reserve collections – they are not openly accessible to the public but still available for study by researchers and authors. Moreover many private collections have been the basis of today’s museums.  Thus it is crucial that you understand that the preservation of our common heritage in firearms may only be achieved through exempting museums AND collectors from the Directive.

The Commission proposes to end Collectors’ exemption on grounds that they may be a source for illicit trafficking. But what exactly does the Commission understand by the term ‘collector’? The Commission is clearly referring to persons who do not acquire and keep firearms is accordance with national law. That does not qualify them as Collectors: the current directive is explicit: only persons who are recognised as collectors by Member States may be exempt. And contrary to what the Commission attempts to imply, recognised collectors may only acquire and keep Category A, B and C firearms provided that they are licensed by the Member State in which they are based.

In conclusion we fully agree with the Rapporteur when she states that the word ”collector” is used but not defined. Indeed FESAC has proposed the introduction of a definition of Collector in the Directive and further proposes vetting procedures that can be adopted by Member States in granting recognition to persons who qualify as Collectors under this definition.

Our proposals are based on models that are working well in a number of Member States. We do not need to re-invent the wheel.”

Remissvar 2016

Strax innan jul skickade justitiedepartementet ut kommissionens förslag på remiss till skyttesverige och myndigheter. Remisstiden var rekordkort, bara fram till den 5 januari.

Vapenremissen

SVEVAPs svar finns här:

SVEVAP remissvar JU2015_09714_PO

Vid den hearing som hölls 15 januari i Europahuset fick ansvarig tjänsteman på justitiedepartementen Nils Hänninger frågan om han läst remisserna. Han skruvade då på sig och sa att han ”skummat” igenom dem. Man undrar varför det var så bråttom.

Nyhetstråd direktivet

På denna sida kommer vi att löpande följa upp vad som händer i frågan med ändringar i vapendirektivet!


( Åsikterna som presenteras i debattartiklar är skribenternas egna. SVEVAP tar ej ansvar för innehållet )


2016-03-02 Kommissionen skjuter sparvar med kanon

2016-03-01 FESACs anförande vid parlamentets paneldebatt om vapen

2016-02-23 EU (S) och Sverige (S) oense

2016-01-21 Förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen

2016-01-15 Paneldebatt vapen

2016-01-04 SVEVAPs remissvar till Justitiedepartementet.

2015-12-18 Debatt i riksdagen om direktivet.

2015-12-16  Magnus Ernström gör en bra konsekvensanalys på sin blogg Morgonsur.

2015-12-15  Tretton medlemsländer svarar på förslaget.

2015-12-12  Justitedepartementet har skickat ut en remiss angående förslaget. SVEVAP är remissinstans.

2015-12-11  Marita Ulvskog (S) i Jakt & Jägare: ”Vapenförslaget en tjänstemannaprodukt”

2015-12-10  Jakt & Jägare: ”Halvautomater beslagtas och skrotas”

2015-12-08  Svensk Jakt: ”Vapen på agendan vid jägarmöte med minister”

2015-12-08  SvD Debatt: ”Vapensamlingar ett kulturarv EU vill förstöra

2015-12-02  Svensk Jakt: ”S-minister kritisk mot EU:s vapenförslag”

2015-12-02 SPSF uppvaktar Justitiedepartementet

2015-12-02  Christofer Fjellner (M): Sent ska syndaren vakna, Ygeman svänger i vapenfrågan.

2015-12-02  Svensk Jakt: Ska jägarna drabbas i jakten på terrorister – 17 EU-politiker svarar på vapenfrågor

2015-11-30  Norrbottenkuriren: ”EU:s nya regler försvårar för vanliga vapenägare”

2015-11-30 FACE position paper.

2015-11-27  Öppet brev från LEX i Tjeckien.

2015-11-26  Svensk Jakt: ”Vapenförbud behandlas rekordsnabbt i EU

2015-11-18  Pressrelease från EU-kommissionen med förslaget.

2015-11-17  Spekulationer från England om vad som händer imorgon.

2015-11-10  Skriftlig fråga till Anders Ygeman (S) från Sten Bergheden (M) och svaret.

2015-11-09  Jakt & Jägare: ”Peta inte i svenska vapenlagar, EU”.

2015-11-04  Första reaktionen från Finlands inrikesministerium.