Remiss ”Reglering av vapenmagasin”

Regeringen har skickat ut en kort promemoria angående licenskrav för magasin på remiss. Trots lagrådets omfattande kritik av lagrådsremissen så har man bara valt ut just denna punkt för en ny remissrunda. Värt att notera är att om förslaget blir verklighet kommer det att innebära att vi samlare kommer att tvingas söka licenser för en del av de magasin vi har och som träffas av regleringen. SVEVAP avstyrker regleringen då det tvingande enligt EU:s krav endast gäller nyförvärv av vissa magasin, inte själva innehavet i sig.

Själva promemorian hittar du här.

Remisssvaren finns här.

SVEVAP:s svar kan du ladda ned här.

Remissvar EU-direktivet 2018

SVEVAP har svarat på ”Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv, Ds 2018:1”.

Länkar till remisssvaret, uppdraget, och remissen:
DS-2018_1-Remissvar-SVEVAP.

Genomforande-av-2017-ars-andringsdirektiv-till-eus-vapendirektiv-ds-20181

remiss-av-ds-2018-1-genomforande-av-2017-ars-andringsdirektiv-till-eus-vapendirektiv

Mer info finns på regeringskansliets hemsida.

Remissvar 2016

Strax innan jul skickade justitiedepartementet ut kommissionens förslag på remiss till skyttesverige och myndigheter. Remisstiden var rekordkort, bara fram till den 5 januari.

Vapenremissen

SVEVAPs svar finns här:

SVEVAP remissvar JU2015_09714_PO

Vid den hearing som hölls 15 januari i Europahuset fick ansvarig tjänsteman på justitiedepartementen Nils Hänninger frågan om han läst remisserna. Han skruvade då på sig och sa att han ”skummat” igenom dem. Man undrar varför det var så bråttom.