Oberoende rapporter

Legala vapen – Samhällsproblem eller rättighet?
Michael Eriksson, Timbro, mars 2014

Safe Storage and Thefts of Firearms in Sweden: An Empirical Study
Erik Lakomaa, Handelshögskolan Stockholm, 2012

Skjutvapen använda vid brott i Sverige 2000-2010
Björn Hagelin, 2012

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen
Claes Linder, 2011
Innehåller en väldigt läsvärd kort historik över vapenlagstiftningens utveckling från 1930-talet och framåt med tyngdpunkt på begreppen i titeln men även annat.

Allt fler skjutvapenbrott trots allt färre vapenstölder
På Cournucopias sida med data från BRÅ

SVEVAP/FESAC svarar

FESAC kom den 30 november med sina officiella synpukter på förslaget. SVEVAP har, tillsammas med en kortfattad och rättfram sammanfattning på svenska av våra gemensamma synpunkter, skickat det till våra Europaparlamentariker. Samtliga FESAC-anslutna organisationer har gjort likaledes varför en majoritet av parlamentsmedlemmarna informerats.

Vårt meddelande löd:


Till alla svenska Europaparlamentariker

Vi i Svenska Vapensamlarföreningen, SVEVAP, vill gärna uppmärksamma dig på följande:

En fråga som fått ringa genomslag i debatten är att licensierade vapensamlare och museer nu föreslås omfattas av direktivet. Vi har hittills stått utanför och reglerats av nationell lagstiftning. Konsekvenserna av detta för privata samlares vapen i direktivets kategori A är glasklara. Vapnen ”skall beslagtas och destrueras, även deaktiverade sådana”.

Museer, såväl privata stiftelser som statliga, kan beviljas undantag och få behålla vapen förutsatt att de deaktiveras. Med totalförstörd insida och diverse hål och svetsfogar utvändigt sjunker deras värde ur kulturarvssynpunkt väsentligt. Inga nya vapen får heller anskaffas vilket innebär att av vår samtid bevaras intet till kommande generationer.

Att beviljas samlarlicens i Sverige är omgärdat av strikta personkontroller och hårda förvaringskrav. Man får varken skjuta med vapnen eller inneha ammunition till dem, om ens sådan finns att tillgå längre. Att peka ut oss och museer som en källa av vapen till terrorister är tämligen långsökt.

Den brådska med vilket förslaget ska genomdrivas förvånar oss också, därför att:
– Om alla EU-länder och inte bara den skötsamma grupp där Sverige ingår implementerat de ändringar som infördes i vapendirektivet redan 2008 hade många av de vapen som använts vid senare attentat aldrig kunnat införskaffas utan licens.
– EU-kommissionen själva dröjt sju år med att publicera gemensamma deaktiveringsföreskrifter för att stoppa de kryphål i nationella lagar man skrev om 2008.

Vår uppfattning är därför:
– Licensierade samlares och museers vapeninnehav skall även fortsättningsvis falla utanför vapendirektivet och regleras i nationell lagstiftning. Bevara vårt historiska arv!
– Förslaget i övrigt bör dras tillbaka då det är otydligt formulerat, saknar konsekvensanalys och saknar åtgärder riktade mot illegala vapen och brottslighet.
– Se till att redan beslutad lagstiftning implementeras i hela EU innan man börjar fundera på fler regleringar av legala vapen.

SVEVAP är medlem i Stiftelsen för europeiska vapensamlarorganisationer, FESAC, och vår gemensamma officiella ståndpunkt bifogas. Kontakta oss gärna för mer information och tack för din tid.


 

Ladda ned FESAC POSITION PAPER 30-11-15 EN.

 

ICOMAM svarar

ICOMAM (The International Committee of Museums and Collections of Arms and Military History) är en sammarbetsorganisation för världens vapenmuseer. Ordförande är Eva-Sofi Ernstell, mer bekant som chef för Armémuseum. Deras officella svar på direktivet kom just.

Precis som vi är man bestämt emot den föreslagna meningslösa förstörelsen av vårt historiska arv. Man ställer även sex frågor till kommissionen där fråga fem är ett erkännande till oss licensierade samlare:

5. Definition of collectors
P 11; (5) ICOMAM challenges the finding that ’collectors have been identified as a possible source of traffic of firearms’. We have long standing relationship with scholarly collectors in the field.
* What kind of collectors do you refer to? Can you specify these collectors?”

Man kommer också med ett bra svar på varför deaktiverade vapen är skrot:

”… The collections act as an archive to be used for research and education. Not infrequently this examination can include the live firing of examples under controlled testing procedures in order to determine their effectivness as waepons and thus to understand their impact on history and society…”

Läs hela dokumentet: ICOMAM position paper.

Gör din röst hörd!

Du kan som medlem vara med och argumentera mot förslaget. Här kommer exempel på hur.

Anmäl din åsikt direkt till EU på följande websida. Detta är den officiella kanalen för att kommentera lagförslag. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=feedback&docId=3085376&language=sv

Skriv under namninsamlingen som nu har över 200 000 underskrifter:
https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership?

Kontakta riksdagsledamöterna i din valkrets. Du hittar dem här:
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

Vill du skriva direkt till våra EU-parlamentariker finns information här:
http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Svenskar-i-EU/Svenska-EU-parlamentariker/
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/search.html?country=SE

Individuella mailadresser finns i detta dokument.

Även medlemmarna i EU-nämnden och de som sitter i Justitieutskottet kan kontaktas.
https://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/EU-namnden/
http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Justitieutskottet/Ledamoter/

Att tänka på

Givetvis är du specifik, artig och saklig. Ju personligare och ju mer konkret du är, desto bättre. Se nedan för några förslag på synpunkter men skriv gärna dina egna tankar. Tänk på att det du skriver blir offentlig handling!

  • Att du inte tror att vare sig museer eller licensierade vapensamlare utgör en potentiella källa av vapen till terrorister och att det är absurt att EU påstår det.
  • Att vapensamling regleras i nationella lagstiftning och inte som kommissionen påstår är oreglerad.
  • Att samlare och museer har en lång tradition av samarbete vad gäller kunskapsutbyte och bevarandet av historiska föremål och skall även i fortsättningen ligga utanför direktivet.
  • Att det inte är någon bra idé att rusa igenom lagstiftning i pressade lägen.
  • Att någon konsekvensanalys inte gjorts.
  • Att EU-kommission presenterade delar av förslaget redan 2013 men den konsekvensanalys som då gjordes visade att effekten mot brottslighet skulle bli minimal varför förslaget ogillades.
  • Att liknande förslag samt ytterligare skärpt lagstiftning riktad mot legala vapenägare kom även i Sverige 2013 men ogillades av regering och riksdag och inget av dom blev verklighet.
  • EU-kommissionens uppdrag var att bekämpa illegal vapenhandel och terrorism, hur kan det resultera i ett förslag som bara påverkar laglydiga medborgare samt att 100 000-tals historiska föremål kommer att förstöras?