Remissvar EU-direktivet 2018 del 2

SVEVAP svarade 2018-10-10 på ”Tillståndsprövning av vapendelar m.m., Ds 2018:30”.

Länkar till remisssvaret, uppdraget, och remissen:

DS 2018_30 Remissvar SVEVAP

tillstandsprovning-av-vapendelar-mm-ds-2018-30

remiss-av-ds-2018-30-tillstandsprovning-av-vapendelar-m.m.

Mer info finns på regeringskansliets hemsida.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.