Lagrådsremiss

2019-02-09 kom lagrådsremissen för implementeringen av EU-direktivet.

Lagrådsremiss genomforande-av-2017-ars-andringsdirektiv-till-eus-vapendirektiv

Bookmark the permalink.

Comments are closed.