Remissvar EU-direktivet 2018

SVEVAP har svarat på ”Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv, Ds 2018:1″.

Yttrande finns här.

Utredningen samt info om uppdraget och remissen finns här.

Bookmark the permalink.

Comments are closed