Remissvar EU-direktivet 2018

SVEVAP har svarat på ”Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv, Ds 2018:1”.

Länkar till remisssvaret, uppdraget, och remissen:
DS-2018_1-Remissvar-SVEVAP.

Genomforande-av-2017-ars-andringsdirektiv-till-eus-vapendirektiv-ds-20181

remiss-av-ds-2018-1-genomforande-av-2017-ars-andringsdirektiv-till-eus-vapendirektiv

Mer info finns på regeringskansliets hemsida.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.