Paneldebatt vapen

Den 15 januari hölls en hearing i Europahuset om vapendirektivet. SVEVAP var på plats. Tyvärr fick publiken inte ställa frågor vilket hade varit intressant. Mer information och möjlighet att se hela debatten finns på SVTs hemsida.

http://www.svt.se/nyheter/svtforum/traffar-eu-s-vapendirektiv-ratt

Bookmark the permalink.

Comments are closed.