ICOMAM svarar

ICOMAM (The International Committee of Museums and Collections of Arms and Military History) är en sammarbetsorganisation för världens vapenmuseer. Ordförande är Eva-Sofi Ernstell, mer bekant som chef för Armémuseum. Deras officella svar på direktivet kom just.

Precis som vi är man bestämt emot den föreslagna meningslösa förstörelsen av vårt historiska arv. Man ställer även sex frågor till kommissionen där fråga fem är ett erkännande till oss licensierade samlare:

5. Definition of collectors
P 11; (5) ICOMAM challenges the finding that ‘collectors have been identified as a possible source of traffic of firearms’. We have long standing relationship with scholarly collectors in the field.
* What kind of collectors do you refer to? Can you specify these collectors?”

Man kommer också med ett bra svar på varför deaktiverade vapen är skrot:

”… The collections act as an archive to be used for research and education. Not infrequently this examination can include the live firing of examples under controlled testing procedures in order to determine their effectivness as waepons and thus to understand their impact on history and society…”

Läs hela dokumentet: ICOMAM position paper.

Bookmark the permalink.

Comments are closed