Bumerangen

Bumerangen utkommer 4 gånger per år.

Artiklar skickas till:
SVEVAP (Svenska Vapensamlarföreningen)
Box 6100
129 07 Hägersten

Som medlem annonserar du kostnadsfritt i Bumerangen. Annonsmaterial kan postas till adressen ovan eller e-postas till kansli@svevap.se. Kom håg att uppge ditt medlemsnummer. OBS! Meddela oss om du byter e-postadress.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.