Välkommen till Svenska Vapensamlarföreningen – SVEVAP

kollage

SVEVAP är en sammanslutning av samlare av vapen och tillbehör av alla slag såsom skjut- och blankvapen, militaria, medaljer, jakttillbehör och övrig militär utrustning, antikt såväl som nytt.

SVEVAP bildades 1967 i Stockholm av en grupp entusiaster som ville bredda sitt samlande och få kontakt med andra samlare i Sverige och internationellt.

Nyhetstråd direktivet

På denna sida kommer vi att löpande följa upp vad som händer i frågan med ändringar i vapendirektivet!


( Åsikterna som presenteras i debattartiklar är skribenternas egna. SVEVAP tar ej ansvar för innehållet )


2016-03-02 Kommissionen skjuter sparvar med kanon

2016-03-01 FESACs anförande vid parlamentets paneldebatt om vapen

2016-02-23 EU (S) och Sverige (S) oense

2016-01-21 Förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen

2016-01-15 Paneldebatt vapen

2016-01-04 SVEVAPs remissvar till Justitiedepartementet.

2015-12-18 Debatt i riksdagen om direktivet.

2015-12-16  Magnus Ernström gör en bra konsekvensanalys på sin blogg Morgonsur.

2015-12-15  Tretton medlemsländer svarar på förslaget.

2015-12-12  Justitedepartementet har skickat ut en remiss angående förslaget. SVEVAP är remissinstans.

2015-12-11  Marita Ulvskog (S) i Jakt & Jägare: ”Vapenförslaget en tjänstemannaprodukt”

2015-12-10  Jakt & Jägare: ”Halvautomater beslagtas och skrotas”

2015-12-08  Svensk Jakt: ”Vapen på agendan vid jägarmöte med minister”

2015-12-08  SvD Debatt: ”Vapensamlingar ett kulturarv EU vill förstöra

2015-12-02  Svensk Jakt: ”S-minister kritisk mot EU:s vapenförslag”

2015-12-02 SPSF uppvaktar Justitiedepartementet

2015-12-02  Christofer Fjellner (M): Sent ska syndaren vakna, Ygeman svänger i vapenfrågan.

2015-12-02  Svensk Jakt: Ska jägarna drabbas i jakten på terrorister – 17 EU-politiker svarar på vapenfrågor

2015-11-30  Norrbottenkuriren: ”EU:s nya regler försvårar för vanliga vapenägare”

2015-11-30 FACE position paper.

2015-11-27  Öppet brev från LEX i Tjeckien.

2015-11-26  Svensk Jakt: ”Vapenförbud behandlas rekordsnabbt i EU

2015-11-18  Pressrelease från EU-kommissionen med förslaget.

2015-11-17  Spekulationer från England om vad som händer imorgon.

2015-11-10  Skriftlig fråga till Anders Ygeman (S) från Sten Bergheden (M) och svaret.

2015-11-09  Jakt & Jägare: ”Peta inte i svenska vapenlagar, EU”.

2015-11-04  Första reaktionen från Finlands inrikesministerium.

Paneldebatt vapen

Den 15 januari hölls en hearing i Europahuset om vapendirektivet. SVEVAP var på plats. Tyvärr fick publiken inte ställa frågor vilket hade varit intressant. Mer information och möjlighet att se hela debatten finns på SVTs hemsida. http://www.svt.se/nyheter/svtforum/traffar-eu-s-vapendirektiv-ratt

Remissvar

Strax innan jul skickade justitiedepartementet ut kommissionens förslag på remiss till skyttesverige och myndigheter. Remisstiden var rekordkort, bara fram till den 5 januari. Vapenremissen SVEVAPs svar finns här: SVEVAP remissvar JU2015_09714_PO Vid den hearing som hölls 15 januari i Europahuset fick ansvarig tjänsteman på justitiedepartementen Nils Hänninger frågan om han … Läs mer