Välkommen till Svenska Vapensamlarföreningen – SVEVAP

kollage

SVEVAP är en sammanslutning av samlare av vapen och tillbehör av alla slag såsom skjut- och blankvapen, militaria, medaljer, jakttillbehör och övrig militär utrustning, antikt såväl som nytt.

SVEVAP bildades 1967 i Stockholm av en grupp entusiaster som ville bredda sitt samlande och få kontakt med andra samlare i Sverige och internationellt.

Remissvar ”En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor DS 2019:14”

Promemorian innehåller förslag rörande klassificering av vapen som innebär att ca 95% av alla legalt innehavda vapnen i Sverige kommer att anses vara av särskilt farlig beskaffenhet. Det finns en uppenbar risk att det spiller över inom rättstillämpningen i frågor som rör samlare, jägare och målskyttars legala vapeninnehav. SVEVAP avstyrker … Läs mer

Remissvar EU-direktivet 2018 – DS 2018:1

SVEVAP har svarat på ”Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv, Ds 2018:1”. Länkar till remisssvaret, uppdraget, och remissen: DS-2018_1-Remissvar-SVEVAP. Genomforande-av-2017-ars-andringsdirektiv-till-eus-vapendirektiv-ds-20181 remiss-av-ds-2018-1-genomforande-av-2017-ars-andringsdirektiv-till-eus-vapendirektiv Mer info finns på regeringskansliets hemsida. Läs mer