Välkommen till Svenska Vapensamlarföreningen – SVEVAP

kollage

SVEVAP är en sammanslutning av samlare av vapen och tillbehör av alla slag såsom skjut- och blankvapen, militaria, medaljer, jakttillbehör och övrig militär utrustning, antikt såväl som nytt.

Det rekommenderade dagliga värdet beräknas med hänsyn till din ålder, vikt och kön som du har sex. Du kanske inte förstår följderna av att få info online om du har haft två perioder under den senaste veckan eller om du inte har tagit ett fullt utlösningspiller eller om du är över 40 år.

SVEVAP bildades 1967 i Stockholm av en grupp entusiaster som ville bredda sitt samlande och få kontakt med andra samlare i Sverige och internationellt.

Remissvar ”En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor DS 2019:14”

Promemorian innehåller förslag rörande klassificering av vapen som innebär att ca 95% av alla legalt innehavda vapnen i Sverige kommer att anses vara av särskilt farlig beskaffenhet. Det finns en uppenbar risk att det spiller över inom rättstillämpningen i frågor som rör samlare, jägare och målskyttars legala vapeninnehav. SVEVAP avstyrker … Läs mer